தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் – இராஷ்டிரிய இந்திய இராணுவ கல்லூரியில் மாணவர்கள் சேர்க்கை