திருவான்மியூர் அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில் மாணவர்கள் சேர்க்கை அறிவிப்பு