Close

தீபாவளி பண்டிகை கால இனிப்பு, பலகாரங்கள் மற்றும் கேக் தயாரிப்பு மற்றும் விற்பனை செய்பவர்களுக்கும் நுகர்வோர்களுக்கும் ஒர் அறிவிப்பு.