ஆவணங்கள்

ஆவணங்கள்
தலைப்பு தேதி தரவிறக்க இணைப்பு
மாவட்ட மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு 2011 (பகுதி ஆ) 29/06/2018 பதிவிறக்கங்கள்(4 MB)
மாவட்ட மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு 2011 (பகுதி அ) 29/06/2018 பதிவிறக்கங்கள்(5 MB)
மக்கள் சாசனம் துறை வாரியாக மக்கள் சாசனம்
புள்ளியியல் கையேடு 29/06/2018 பதிவிறக்கங்கள்(4 MB)