Close

குடிநீர் வரி செலுத்த

பார்க்க: https://chennaimetrowater.tn.gov.in/online_water_taxpayment.html

சென்னை பெருநகர நீர் வழங்கல் மற்றும் கழிவுநீர் வாரியம்

No 1, நீர் ஏற்று மைய சாலை, சிந்தாதரிபேட்டை, சென்னை - 600 002.
இடம், இருப்பிடம் : சென்னை பெருநகர நீர் வழங்கல் மற்றும் கழிவுநீர் வாரியம், சிந்தாதரிபேட்டை | மாநகரம் : சென்னை | அஞ்சல் குறியீட்டு : 600002
தொலைபேசி : 044-28451300