ஊடக வெளியீடுகள்

படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மின்கம்பியால் உதவியாளர் தகுதிகாண் தேர்வு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 18/07/2019

மின்கம்பியால் உதவியாளர் தகுதிகாண் தேர்வு(PDF 159KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

2019-ம் ஆண்டிற்கு வழங்கப்படும் பெண் குழந்தைகளுக்கான தேசிய விருது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 18/07/2019

2019-ம் ஆண்டிற்கு வழங்கப்படும் பெண் குழந்தைகளுக்கான தேசிய விருது(PDF 39KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

ஓய்வூதியம் குறைதீர்க்கும் நாள் 06-08-2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 18/07/2019

ஓய்வூதியம் குறைதீர்க்கும் நாள் 06-08-2019(PDF 20KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

பிற்படுத்தப்பட்ட/மிகப்பிற்படுத்தப்பட்ட/சிறுபான்மையினர் மாணவர்களுக்கான கல்வி உதவித்தொகை

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 16/07/2019

பிற்படுத்தப்பட்டமிகப்பிற்படுத்தப்பட்ட/சிறுபான்மையினர் மாணவர்களுக்கான கல்வி உதவித்தொகை(PDF 560KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மின்கம்பி உதவியாளர் தகுதிகாண் தேர்வு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 15/07/2019

மின்கம்பி உதவியாளர் தகுதிகாண் தேர்வு(PDF 26KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

பிற்படுத்தப்பட்ட/மிகப்பிற்படுத்தப்பட்ட இனத்தை சேர்ந்த மாணவர் விடுதியில் சேர்க்கை

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 15/07/2019

பிற்படுத்தப்பட்ட/மிகப்பிற்படுத்தப்பட்ட இனத்தை சேர்ந்த மாணவர் விடுதியில் சேர்க்கை(PDF 746KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

ஒருங்கிணைந்த சேவை மையத்தில் தகவல் தொழில்நுட்ப ஊழியர், மூத்த ஆலோசகர், வழக்கு தொழிலாளி மற்றும் கார் ஓட்டுநர் ஆகிய பணிகளுக்காக விண்ணப்பிக்க.

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 11/07/2019

ஒருங்கிணைந்த சேவை மையத்தில் தகவல் தொழில் நுட்ப ஊழியர் மற்றும் வழக்கு தொழிலாளி ஆகிய பணிகளுக்காக விண்ணப்பிக்க(PDF 56KB) மூத்த ஆலோசகர்(PDF 214KB) ஒருங்கிணைந்த சேவை மையத்தில் கார் ஓட்டுநர் பணிக்கு விண்ணப்பிக்க(PDF 34KB)

மேலும் பல