அறிவிப்புகள்

அறிவிப்புகள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
தமிழ்நாடு முதலீட்டாளர்கள் பாதுகாப்பு சட்டம் 1997 – ஏல அறிவிப்பு

அசையா சொத்து பொது ஏலம் மூலம் விற்பனை – ஏல அறிவிப்பு

03/07/2019 19/07/2019 பதிவிறக்கங்கள் (332 KB)
தினசரி ஊதியம்

2019 – 2020 ஆம் ஆண்டுக்கான தினசரி ஊதியம்

01/04/2019 31/03/2020 பதிவிறக்கங்கள் (1 MB)
விடுதி பதிவு செய்ய விண்ணப்பித்தவர்களின் விடுதி பட்டியல்

விடுதி பதிவு செய்ய விண்ணப்பித்தவர்களின் விடுதி பட்டியல்

01/02/2019 31/12/2019 பதிவிறக்கங்கள் (232 KB)
ஆவணகம்