அறிவிப்புகள்

அறிவிப்புகள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் திட்டத்தை உருவாக்குவதற்கான மாவட்டக் குழு கூட்டம்

12-09-2019 அன்று நடைபெற்ற மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் திட்டத்தை உருவாக்குவதற்கான மாவட்டக் குழு கூட்ட அறிக்கை

20/09/2019 31/12/2019 பார்க்க (776 KB)
உயிர் மருத்துவ கழிவு மேலாண்மை குழு

உயிர் மருத்துவ கழிவு மேலாண்மை குழு

30/08/2019 31/12/2019 பார்க்க (997 KB)
தினசரி ஊதியம்

2019 – 2020 ஆம் ஆண்டுக்கான தினசரி ஊதியம்

01/04/2019 31/03/2020 பார்க்க (1 MB)
விடுதி பதிவு செய்ய விண்ணப்பித்தவர்களின் விடுதி பட்டியல்

விடுதி பதிவு செய்ய விண்ணப்பித்தவர்களின் விடுதி பட்டியல்

01/02/2019 31/12/2019 பார்க்க (232 KB)
ஆவணகம்